info@mvpinterlaw.com
+6681-714-6600 (Hotline 24 hrs.)
Guidebook Doing Business and Investment in Thailand 2020

บริการของเรา

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจัดบริการทางกฎหมายที่มีมาตรฐานสากลในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย

การดำเนินคดี

เครือข่ายการดำเนินคดีระหว่างประเทศของเราและทีมทนายความที่เข้มแข็งของเราพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของลูกค้า

องค์กรและการพาณิชย์

การจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทยต้องมีผู้สนับสนุน 3 คนร่วมกันและลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ครอบครัว

คู่สมรสต้องไปที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เรียกว่าอำเภอ (นอกเขตกรุงเทพฯ) หรือเขต (ในกรุงเทพฯ)

ทรัพย์สินทางปัญญา

"สิทธิบัตร" หมายถึงเอกสารที่ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบตามบทบัญญัติ

การตรวจสอบและภาษี

การบัญชีและภาษีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีมาตรฐานการบัญชีทั่วไปได้รับการรับรอง

ทนายความของเรา

นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทยและอื่นๆ การศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก

แนะนำทางกฎหมาย

ลูกค้าของเรา

เราสานสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาวโดยการหาทางแก้ปัญหาทางกฎหมายไทยที่ประหยัดและใช้ได้ผลจริง

ติดต่อเรา

เราให้บริการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง
สาธรธานีทาวน์เวอร์ 2 92/56-57 A ชั้น 19 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
+662-636-6627
สายด่วน 24 ชม.
+6681-714-6600
อีเมล์
info@mvpinterlaw.com